REALIZOWANE PROJEKTY

Projekty UE

Jarosław Kubiciel Atelier realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez przebranżowienie się i uniezależnienie od sektora przemysłu czasu wolnego.

Celem projektu jest uniezależnienie się od branży dotkniętej kryzysem związanym z wybuchem epidemii oraz podniesienie swojej konkurencyjności. Dofinansowanie projektu z UE 59 471,10 zł.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.03.02.00-24-0551/20-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji projektu: 01.09.2020 - 30.04.2021 r.